Tuyển dụng tháng 10/2019 - Nhân viên bảo trì

Mô tả công việc:

Tổ chức thực hiện việc sửa chữa máy móc khi có sự cố:

  • Nhận phiếu sửa chữa từ bộ phận Sản xuất -  Lên phương án sửa chữa gồm tự sửa chữa hoặc thuê dịch vụ ngoài.
  • Theo dõi quá trình sửa chữa.
  • Lập biên bản nghiệm thu sửa chữa.
  • Bàn giao cho bộ phận sử dụng sau khi sửa chữa xong..
  • Cập nhật hồ sơ bảo trì gồm sổ theo dõi sửa chữa, phiếu lý lịch máy.

Theo dõi quá trình bảo dưỡng:

  • Lập kế hoạch bảo dưỡng-  Tổ chức thực hiện theo kế hoạch
  • Lập biên bản nghiệm thu bảo dưỡng.

Quản lý hồ sơ bảo trì:

  • Lập danh sách tất cả các loại máy móc -  Lập danh sách các dụng cụ sữa chữa, bảo dưỡng.
  • Xây dựng phiếu lý lịch máy cho những loại máy móc quan trọng.
  • Cập nhật hồ sơ khi có phát sinh.

Yêu cầu:

-       Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành cơ khí

-       Kinh nghiệm 03 năm trở lên làm về bảo trì.

-       Độ tuổi : 25- 35

-      Giới tính : Nam

-      Số lượng : 4

 

Liên hệ phỏng vấn Ms. Hằng (Nhân sự): 0357442157

Email: myhang0911ancl@gmail.com