Tuyển dụng tháng 02/2019

Phòng nhân sự thông báo tuyển dụng năm 2017

Thời gian tuyển dụng: từ ngày 10/03/2017 đến hết  ngày 30/04/2017

  1. 30 nhân viên vận hành máy tiện, CNC,… trình độ học vấn 9/12 trở lên. Ưu tiên có bẳng nghề cơ khí.
  2. 5 kĩ sư cơ khí (kinh nghiệm 3 năm trở lên) chuyên ngành thiết kế chế tạo – lập trình CNC

Vị trí làm việc: QC – Thiết kế - Khai phá.

  1. 1 kĩ sư cơ khí (kinh nghiệm 3 năm trở lên) chuyên ngành thiết kế khuôn mẫu.
  2. 1 kĩ sư kinh tế (kinh nghiệm 3 năm trở lên) chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Mọi nhu cầu xin liên hệ
SĐT: 061 3982 457 - 061 3982 677 - 061 3982 468 gặp Chị Hằng - Chị Hài 
Xin cảm ơn.