THIẾT KẾ

- Thiết kế khuôn mẫu : dập nóng, dập nguội ,đúc áp lực, ép nhựa vv..
- Thiết kế gá gia công cnc, gá kiểm, gá hàn vv..
- Thiết kế sản phẩm thay thế theo yêu cầu