Sơn/Xi mạ (Outsource)

Công nghệ  sơn/si mạ của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một loạt các màu sắc và hoàn thiện. Với 6 nhà cung cấp đạt chứng chỉ quốc tế, chúng tôi có thể xử lý bất kỳ yêu cầu nào của bạn.

 

Hình ảnh sản phẩm