Các Thành Tích

* Doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai

* Máy móc thiết bị hiện đại theo công nghệ Nhật Bản

* Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

* Công ty thực hiện theo quy trình 5S của nhật Bản

/Upload/files/thanh-tich-dat-duoc-ancl.jpg